Hornimarkas venner

Forsiden | Liste | Kart | Miljøaksje | Bilder | Kontakt

 
Aksje i Hornimarka
 

 
 

Aksje i Hornimarka

Som et ledd i venneforeningens arbeid med å spre kunnskap om Hornimarkas verdifulle kulturminner, selges en fiktiv aksje i Hornimarka (se baksiden).
Aksjekapitalen vil bli brukt til kartlegging av kulturminner og presentasjon av disse for allmenheten.
Pengene vil kun bli benyttet til ekstern faglig ekspertise og eksterne utgifter.
Aksjen koster kr. 20,-  pr. stk. (det er tillatt å kjøpe flere!).

Aksjen kan betales på konto for Hornimarkas venner, konto nr: 0539 35 48071.
Adresse: c/o Persbråten 105, 1340 Skui
 
Med vennlig hilsen
for Hornimarkas venner
Hanne Erdahl Korsmo (leder)

For henvendelse og innmelding i venneforeningen:
mailto:medlem@hornimarkas-venner.org

 

Sist oppdater: 01.06.2005