Hornimarkas venner

Forsiden | Liste | Kart | Miljøaksje | Bilder | Kontakt


8 gode grunner
Søknad med korrigert vedlegg 28-6-05 (pdf)
Oppdatert kart Hornimarka-Tanumpl-Farger (pdf)
Pressemelding 9/5-05:  Unike verneverdier i Bærum
Lokalbeboere og venner av Jordbru engasjerer seg.
 
Hornimarka er Skuidalens nærområde for turer og rekreasjon. Skuidalen er dessverre ikke den mest solrike av Norges daler, men hittil har vi hatt Hornimarka hvor vi kan få lys og stillhet til å samle krefter til dagens strev og mas.
Hornimarka er svært mye benyttet av våre skolebarn for ekskursjoner og utflukter, og er Skuidalens eneste inngangsport til resten av Vestmarka.
 

 
Fra bronsealder til nåtid
 

Hornimarka omfatter det verdifulle utmarksområdet til Tanumplatået. Hornimarka inneholder bronsealderrøyser, finneplasser, husmannsplasser, setervoller, oldtids- og seterveier, eldgamle fangstinnretninger, rydningsrøyser, navneberg, krigsminner, gamle sagn og mange andre kulturminner.
Sammen med Tanumplatået har Hornimarka tidskontinuerlige spor fra bronsealder til nåtid innenfor et kulturlandskap der grunntrekkene fra eldgamle tider fortsatt består. Området har også en unik flora og fauna og inneholder to mindre naturvernområder.
Hornimarka ligger innenfor markagrensen.
 
 
Formål
 

Hornimarkas venner har som formål å arbeide for bevaring av Hornimarkas kulturlandskap som et urørt kulturlandskap for rekreasjon og enkelt turliv.
Etableringen av de to skytebanene og modellflybanen har tatt vekk noe av stillheten i marka, men vi aksepterer det nivået og den disiplinen disse aktivitetene har lagt på sin nåværende virksomhet.
Hornimarkas venner vil i tillegg støtte opp om Skui velforenings arbeid med å bevare Hornimarka som det unike kultur og naturlandskapet det i seg selv er.
 
 

Sist oppdater: 04.04.2006