Møt opp og vis at vi er mange!


Vi gjentar suksessen fra tidligere torsdager og skal ha ny samling ved Jordbruveien førstkommende torsdag 17.30 til 19.00 (hver torsdag frem til jul)

Møtested:
Ved Jordbruveien (venstre side)/nordenden av Ståvivannet.
Bål, kaffe, Ta med noe å legge på grillen.

Kom med hele familien, venner og kjente!

Vi trenger ditt engasjement for å unngå store idrettsanlegg med :
Flere klubbhus, mere skyting, motorsykkelkjøring i skogen,
parkeringsplasser, brede løypetrasseer,
tribuner, høytaleranlegg, og stor trafikk.

Boligveiene til Jordbru tåler ikke all den trafikken dette vil medføre
(tenk deg 500 biler opp og ned Horniveien en ettermiddag!).

REGULERINGSPLANEN
SKAL BEHANDLES I JANUAR OG DA
MÅ DEN STOPPES!

Alternativene som finnes er bedre!

Jordbru må fotsatt forbli et sted for det enkle friluftsliv,
og ikke raseres

Det kan snart være for sent, vi trenger din hjelp NÅ!
Møt opp og vis din støtte!
Husk å skrive under på opprop før du går hjem.


Hilsen
Lokalbeboere og venner av Jordbru.
 

Sist oppdater: 06.12.2005