Forsiden | Liste | Kart | Miljøaksje | Bilder | Kontakt  |  Beskrivelser

Gravrøysene på Røverkulåsen


Foto: Henning Gøranson
 

Gravrøysene på Røverkulåsen

Disse gravrøysene er de eldste fornminnene i Vestmarka. De stammer etter fagfolks bedømmelse fra bronsealdertiden og er ca 3000 år gamle.

Det var vanlig å legge graver på slike utsiktsplasser. Gravskikkene vitner om en helt annen forestillingsverden enn den kristendommen innførte når det gjelder livet etter døden og de dødes makt. Det var nemlig vanlig å utstyre de døde ned verktøy og utstyr til å klare seg i det neste livet etter døden.
Kommunikasjonen mellom Vestre Bærum, Lier og Ringerike kan faktisk ha gått ved Røverkulåsen.
Mange sagn er knyttet til disse gravrøysene. Noen av dem er gjengitt i den gamle Bærumsboka.
Gravene er nå dessverre åpnet på jakt etter skatter.

Du finner flere røyser i området.
N59 55.265 E10 24.977
N59 55.287 E10 24.910
N59 55.302 E10 24.895
N59 55.302 E10 24.916

Det var Kjentmannspost på Risfjellet i 1992-1994. Denne kan du lese mer om på Bernhard Herres hjemmeside

Rett nord for kollen finner du Jammerdalen hvor hustruen til Peder Olsen Ringieie vokste opp. I 1847 led hun det sørgelige endelikt å bli myrdet med øks av sin mann i åssiden sydvest for gravrøysene. Om ikke før, så ble det nok da skikkelig «jammerdal» i barndomshjemmet.
Peder skrev dermed sitt navn i historien som den siste som ble halshogd i Bærum.

Hornimarka har tidskontinuerlige spor fra bronsealder til nåtid innenfor et kulturlandskap der grunntrekkene fra eldgamle tider fortsatt består. Området har også en unik flora og fauna og inneholder to mindre naturvernområder.
Internasjonalt kjent sted

Dette stedet er post i den internasjonale orienteringssporten Geocaching.
Følgende er sakset fra deres internettside 21/11-05:
As of today, there are 216077 active caches in 219 countries.
In the last 7 days, there have been 112888 new logs written by 20571 account holders.

 
Sist oppdater: 22.11.2005