Forsiden | Liste | Kart | Miljøaksje | Bilder | Kontakt  |  Beskrivelser

Jettegryter på Svartoråsen


Foto: Henning Gøranson
 

Jettegryter
 

En jettegryte er en glatt og jevnsidet sylindrisk fordypning i bergoverflaten som dannes ved sliping med en stein som vannet har satt i roterende bevegelse.
Jettegryte kommer av ordet jette som betyr kjempe.

 
Sist oppdater: 22.11.2005