Forsiden | Liste | Kart | Miljøaksje | Bilder | Kontakt  |  Beskrivelser

Husmannsplassen på Risfjellkastet


Foto: Henning Gøranson
 

Risfjellkastet

Kastet var husmannsplass under Skui gård. I 1835 het husmannen Hans Clausen (f.1798). Kona hans het Marte Knudsdatter. Hun var født i Hole 1808. De hadde en 2 år gammel sønn som het Carl. I husstanden bodde det også en 10 år gammel pike, Maria Axelsdatter. Hun hadde mistet moren, og faren Axel Larsen, som var tjenestedreng på Bjørum, så ingen annen råd enn å sette bort datteren.
I 1865 bodde Hans og Marte fremdeles på Kastet. Deres ugifte sønn Gustav på 22 år bodde hjemme, sammen med sin bror Anders på 25 år. Anders var skomaker og gift med Torine Olsdatter (f. 1841 i v Bærum). Besetningen på Kastet var det året en ku og to vinterforede sauer. De satte en kvart tønne poteter.
I 1875 var sønnen “inderst, dagarbeider og hugger” Anders Hansen og kone Torine brukere på Kastet. De hadde sønnen Hans (f.1870) og datteren Maren Olava (f.1874). Dessuten forsørget Anders sine foreldre, Hans Claussen og Marte Knudsdatter.
Anders hadde to kuer, to sauer og dyrket to tønner poteter årlig. De hadde slåtteteiger oppe i lia mot Røverkulene og nedenfor Kastet. Enda kan man se rester etter bakerovnen i utkanten av tunet.
“Kaste’n” for nedi Hornimarka og stjal høy fra uteløene. Bøndene mistenkte han også for å tjuvslakte en sau i ny og ne, muligens fordi han la ut salt på tunet. En gang Erik Svenske og en hoggerkamerat kom innom kastet for å få seg en kopp kaffe, skal Erik ha sagt: Her har dom sau, jag ser allt nedi. Noe før århundreskiftet flyttet Anders og Torine til Oslo, hvor han fikk seg arbeid som stallkar på pudrittfabrikken. I 1902 tok Anders seg en tur tilbake til Vestmarka. Han gikk skauleis, men var innom Gupu. Han holdt seg utenom de vanlige stiene, og trodde seg usett da han tente på den gamle stua si. Der tok han feil. I stedet for forsikringssummen fikk han straff!
 
 
Gruveskjerp

Ved den bratte stien rett nedenfor Kastet er det rester etter et gruveskjerp, fra den tidlige jernverkstiden på Bærums Verk.
 
Sist oppdater: 22.11.2005