Forsiden | Liste | Kart | Miljøaksje | Bilder | Kontakt  |  Beskrivelser

Milorghytta Sjåinn


Foto:
 

Sjåinn
 
Da det kom “brusedo” pa Skui skole midt i 30 åra fikk vaktmester Ragnar Lia kjøpt den gamle sjuseters utedoen. På toppen av Risfjellkastet, på et av de fineste utsiktspunktene, satt Ragnar opp hytta. Reisverket fra utedoen ble brukt. Tomta fikk “Pedellen” bygslet av bonden på Persbråten. Under krigen hadde Milorg nytte av å bruke Sjåinn, som hytta ble kalt. Dette fikk Lia diplom for etter krigen. I 60 åra kjøpte familien Schrøder hytta for 6.800 kroner. Sjåinn var i gamle dager meget velholdt og et senter for mang ei utflukt og fest. Ragnar Lia bar selv opp det meste av materialene som ble benyttet til Sjåinn. For alle ungene som gikk på Skui skole løpet av de 38 åra han jobbet der, fra 1925 til 1963, var Lia et begrep. Ikke alle hadde dusj hjemme, og mange erindrer at de ble vasket av Lia og kona Sofia. Om vinteren sørget han for fyr på ovnen døgnet rundt. Da han skulle gå av for aldersgrensen ba han kommunen om å få forlenget sin arbeidsdag med 14 dager så han fikk vasket og ryddet skikkelig opp etter seg før den nye vaktmesteren overtok. Ragnar Lia hadde mange hobbyer. Han var friluftsmann, lommekjent i Vestmarka, han var jeger og drev harejakt, fisket, spilte bridge og sang, ikke minst på Sjåinn. Det var ikke uten risiko for eget skinn han lånte ut hytta si til Milorg under krigen. Radioen sto under hoggestabben, og ingen ante noe om fremmedfolk. Ragnar Lia sparte seg aldri og deltok på utallige dugnader. Det var under en slik aktivitet i Skuibakken at han 77 år gammel segnet om og døde kort tid etter.
 
Sist oppdater: 22.11.2005